Kursy do uprawnień dla pielęgniarek, techników i protetyków słuchu | Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy dla eksperymentatorów | Kursy doskonalące dla lekarzy | Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP


KURSY DLA PRACOWNIKÓW INSPEKCJI SANITARNEJ ORAZ PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW SŁUŻB BHP

Metody oceny obciążenia fizycznego 18.05.2018

Zakres kursu: kurs obejmie podstawowe informacje (warunki stosowania, metodyka i najczęstsze błędy popełniane podczas stosowania, karty oceny) na temat:

metod oceny obciążenia fizycznego
 - obciążenia dynamicznego (ocena wydatku energetycznego)
 - obciążenia statycznego (metoda OWAS)
 - monotypowości ruchów

metod oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu ruchu
 - metoda REBA (ręczne operowanie ciężarami)
 - metoda RULA (praca w pozycji siedzącej, praca przy taśmie)
 - metoda ROSA (praca na stanowiskach z komputerem)

metod oceny obciążenia związanego z wykonywaniem czynności transportu ręcznego
 - metoda KIM
 - metoda MAC
 - zmodyfikowane równanie NIOSH.

Cena kursu i materiałów dydaktycznych 300 zł

Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/faks: +42 63 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP