Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy doskonalące dla lekarzy | Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP


KURSY DLA LEKARZY DO UPRAWNIEŃ

Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców,
25 - 29 marca 2019

Cena kursu i materiałów dydaktycznych: 1.800 zł
Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń, 6 - 10 maja 2019

Cena kursu i materiałów dydaktycznych: 1.500 zł
Promieniowanie jonizujące – orzecznictwo lekarskie, 14 – 15 marca 2019
Cena kursu i materiałów dydaktycznych: 800 zł


Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/fax: +42 64 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl

Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł, w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł
 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP