Kursy do uprawnień dla pielęgniarek, techników i protetyków słuchu | Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy dla eksperymentatorów | Kursy doskonalące dla lekarzy | Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP


KURSY DLA LEKARZY DO UPRAWNIEŃ


Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń, 16-20.04.2018

Cena kursu i materiałów dydaktycznych 1300 zł + koszty zakwaterowania

Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/faks: +42 63 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl

Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł; w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł 
 
 
Narażenie na promieniowanie jonizujące - orzecznictwo lekarskie, 21-22.05.2018

Cena kursu i materiałów dydaktycznych 700 zł + koszty zakwaterowania

Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/faks: +42 63 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl

Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł; w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł
 
 
Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców, 24-28.09.2018

Cena kursu i materiałów dydaktycznych 1400 zł + koszty zakwaterowania

Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/faks: +42 63 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl

Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł; w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł
 

 
 
 


 
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP