Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy doskonalace dla psychologów | Kursy doskonalące dla lekarzy | Zapisy na szkolenia


KURSY DLA LEKARZY DO UPRAWNIEŃ


Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń,
16 - 20 września 2019

Cena kursu: 1.500 zł

Tematyka kursu:
 1. Wybrane przepisy o broni i amunicji
 2. Wybrane informacje o broni
 3. Zasady orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do dysponowania bronią
 4. Metodyka badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu
 5. Problematyka alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych
 6. Sposób dokumentowania badań 
Zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców, 14-18 października 2019

Cena kursu: 1.800 zł 
 
Tematyka kursu:*
 1. Podstawy prawne orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami
 2. Zasady orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami
 3. Metodyka badań narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu nerwowego
 4. Oceny fizyczna i psychiczna zdolności do kierowania pojazdami
 5. Problematyka alkoholizmu i oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu
 6. Wypadkowość drogowa
*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 
 
Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Informacji Naukowej i Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/fax: +42 64 14 665
e-mail: szkolenia@imp.lodz.pl (uwaga nowy adres e-mail)

Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł, w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł
 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP