Kursy do uprawnień dla pielęgniarek, techników i protetyków słuchu | Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy dla eksperymentatorów | Kursy doskonalące dla lekarzy | Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHP


KURSY DLA EKSPERYMENTATORÓW, PRZYZNAJĄCE LICENCJE NA WYKONYWANIE BADAŃ NA ZWIERZĘTACH LABORATORYJNYCH

"Zwierzęta laboratoryjne dla celów naukowych lub edukacyjnych w eksperymentach biomedycznych"

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 628) oraz za Zgodą Lokalnej Komisji Etycznej.

Pięciodniowy kurs obejmujący zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, kończy się wydaniem licencji dotyczących kategorii pracy ustanowionych Rozporządzeniem, dla:
 - osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie i uzyskanie Licencji „P”
- osób wykonujących procedury i uzyskanie Licencji „W”
 - osób uczestniczących w wykonywaniu procedur i uzyskanie Licencji „Ucz”
 - osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach i uzyskanie Licencji „U”
 - osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i uzyskanie Licencji „O”
 - osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz dobrostanem tych zwierząt i uzyskanie Licencji „N”

Koszt szkolenia: 800 zł

Pliki do pobrania:
Program szkoleń
Formularz zgłoszeniowy

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń oraz wypełniony Formularz zgłoszeniowy dla osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniu, prosimy kierować na adres e-mail: jpzelga@imp.lodz.pl z dopiskiem ‘szkolenie zwierzęta laboratoryjne’

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP