Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy doskonalące dla lekarzy | Kursy dla pracowników inspekcji sanitarnej oraz pracodawców i pracowników służb BHPNowoczesna Medycyna Pracy,
18 - 22 marca 2019
Kurs dla lekarzy przystępujących do specjalizacji z medycyny pracy.

Cena kursu i materiałów dydaktycznych: 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł)
Nowoczesna Medycyna Pracy, 13-14 maja 2019
Kurs doskonalący dla lekarzy chcących poszerzyć i uaktualnić wiedzę z medycyny pracy.  

Cena kursu i materiałów dydaktycznych 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)


Osoby chętne prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Szkoleń
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
tel. +42 63 14 680 lub tel/fax: +42 64 14 665
e-mail: szkolen@imp.lodz.pl

Instytut posiada bazę noclegową.
Miejsce w pokoju 2-osobowym (1 doba) – 71 zł; w 1-osobowym (1 doba) – 110 zł


 
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP