Kursy dla psychologów | Kursy dla lekarzy do uprawnień | Kursy dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów zakładowych | Kursy doskonalące dla lekarzy


Nowoczesna medycyna pracy
22.10.-25.10.2018

Kurs doskonalący adresowany dla specjalistów i osób specjalizujących się w medycynie pracy oraz lekarzy zainteresowanych tematem opieki profilaktycznej nad pracownikami.

Miejsce wykładów: sala wykładowa IMP w Łodzi

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

Tematyka kursu:
 - aktualne podstawy prawne i zasady orzecznictwa dotyczące badań profilaktycznych pracowników;
 - aktualne przepisy dotyczące badań osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców;
 - aktualne przepisy dotyczące badań osób ubiegającym się lub posiadających pozwolenie na broń;
 - zespół bezdechu sennego w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - aspekty natury kardiologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - aspekty natury neurologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - aspekty natury okulistycznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - aspekty natury dermatologicznej w badaniach profilaktycznych pracowników;
 - podstawy prawne i zasady orzecznictwa dotyczące chorób zawodowych;
- wytyczne dotyczące orzecznictwa w przypadku: chorób alergicznych, zespołu wibracyjnego, nowotworów, chorób zakaźnych, chorób związanych ze sposobem wykonywania pracy pochodzenia zawodowego;
 - prezentacje przypadków orzeczniczych diagnozowanych w Oddziale Chorób Zawodowych;
 - prezentacje przypadków orzeczniczych z Przychodni Chorób Zawodowych;
 - zajęcia praktyczne.

Cena kursu: 1 800, 00 zł + koszty zakwaterowania

Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie prosimy o zgłaszanie się do dnia 8 października 2018 r., do Sekcji Organizacji Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:
nr tel. +42 6314 680, tel/fax: +42 6314 665, adres e-mail: szkolen@imp.lodz.pl


Aspekty natury neurologicznej w orzecznictwie zawodowym,
29.11.2018, godz. 9.00


W programie kursu omawiane będą zagadnienia:

1. Podstawy prawne i zasady orzecznictwa dotyczące badań profilaktycznych pracowników i badań osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców
2. Aspekty natury neurologicznej w orzecznictwie zawodowym dotyczącym pracy na wysokości.
3. Obsługi maszyn w ruchu
4. Pracy przy monitorach ekranowych oraz pracy w godzinach nocnych
5. Zasady oceny stanu zdrowia osób ubiegających się o kierowanie pojazdami i kierowców

Cena kursu: 300 zł.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Sekcji Organizacji Szkoleń IMP
tel.: +42 6314-680 lub tel/fax: +42 6314-680, bądź na adres e-mail: szkolen@imp.lodz.pl


 
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP