Numery na ratunek (czynne 24 godziny na dobę) to numery telefonów, pod którymi personel lekarski udziela informacji dotyczących postępowania w przypadku zatrucia.

Pokój lekarski Oddziału Toksykologii: 42 631 47 67; 42 657 99 00

                                                Klauzula informacyjna – RODO

W związku z ochroną danych osobowych, uprzejmie informujemy, że korzystając z "Telefonu na ratunek" przebieg prowadzonej rozmowy będzie nagrywany.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, ul. św. Teresy od dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@imp.lodz.pl lub pod nr tel. 42 63-14-670;

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia należytej staranności przy udzielaniu informacji drogą telefoniczną oraz w celach dowodowych.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda ( art. 6 ust.1 lit. a RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) oraz w związku z art. 9 ust. 2 lit. c), h) RODO.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub usunięcia danych.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny jednak jest niezbędna w przypadku skorzystania z "Telefonu na ratunek".

Administrator przechowuje nagrania przez okres 3 lat. Po tym okresie nagrania zostaną trwale usunięte. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Szanowni Państwo,
informujemy, że wszelkie informacje udzielane przez personel lekarski dotyczące postępowania w przypadku zatrucia mają charakter niewiążących konsultacji z uwagi na brak możliwości osobistej oceny aktualnego stanu zdrowia Pacjenta.

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP