Przypominamy, że ze względów epidemiologicznych opłatę za wszystkie badania, które komercyjnie są wykonywane w Instytucie Medycyny Pracy uiszcza się w rejestracji Przychodni Chorób Zawodowych WYŁĄCZNIE kartą płatniczą.

KLINIKA CHORÓB ZAWODOWYCH I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Szanowni pacjenci
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego zawiesiła obecnie przyjmowanie pacjentów.


REJESTRACJA PRZYCHODNI CHORÓB ZAWODOWYCH

GODZ.  8.00-15.00; tel. 42 631 47 41

SEKRETARIAT PRZYCHODNI CHORÓB ZAWODOWYCH

Prosimy o niewchodzenie na teren przychodni.
W celu umawiania wizyt prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonów 42 6314727, 42 6314741 lub mailowo: pchz@imp.lodz.pl   

Badania kierowców
Badania uprawniające do posiadania broni
Godz.  8.00 - 15.00; tel. 42 631 47 27


SEKRETARIAT ODDZIAŁU CHORÓB ZAWODOWYCH
Badania w trybie odwoławczym – choroby zawodowe
Godz.  8.00 - 15.00;  tel. 42 631 47 69

PRACOWNIA DERMATOLOGII 
              
Rejestracja: godz.  8.00 - 15.00; tel. 42 631 47 741, 42 631 47 37


KLINIKA AUDIOLOII I FONIATRII


Szanowni pacjenci
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Klinika audiologii i foniatrii o zawiesiła obecnie przyjmowanie pacjentów.


PRZYCHODNIA KLINIKI AUDIOLOGII I FONIATRII
(Pracownia Foniatryczna, Pracownia Audiologiczna, Pracownia Logopedyczna)  
Rejestracja: godz.  8.00 – 15.00; tel. 42 631 47 29

PRACOWNIA ZABURZEŃ RÓWNOWAGI

Rejestracja: godz.  8.00 – 15.00; tel. 42 631 47 50

ADRES:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  8
91-348 Łódź;
PORTIERNIA B Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP