KLINIKA CHORÓB ZAWODOWYCH I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO


REJESTRACJA
GODZ.  8.00-15.00; tel. 42 631 47 41SEKRETARIAT PRZYCHODNI CHORÓB ZAWODOWYCH

            Badania kierowców
            Badania uprawniające do posiadania broni
Godz.  8.00 - 15.00; tel. 42 631 47 27SEKRETARIAT ODDZIAŁU CHORÓB ZAWODOWYCH

             Badania w trybie odwoławczym – choroby zawodowe
Godz.  8.00 - 15.00;  tel. 42 631 47 69PRACOWNIA DERMATOLOGII 
              
Rejestracja: godz.  8.00 - 15.00; tel. 42 631 47 741, 42 631 47 37


ADRES:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  8
91-348 Łódź;
PORTIERNIA B 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP