Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


ZESPÓŁ ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

Kierownik: prof. dr hab. Marek Zmyślony

tel.: 42 63 14 557
e-mail: Marek.Zmyslony@imp.lodz.pl

W skład Zespołu Zagrożeń Fizycznych wchodzą: Zakład Ochrony Radiologicznej, Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych oraz Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych


Zespół Zagrożeń Fizycznych obejmuje trzy Zakłady naukowe zajmujące się higieniczną oceną i badaniami skutków ekspozycji na czynniki fizyczne – zarówno w środowisku pracy jak i komunalnym.

Zakłady połączono w jedną strukturę, co umożliwia lepszą koordynację ich działań, w tym wykorzystywanie potencjału ludzkiego i aparaturowego , jako że metody w nich stosowane są zbliżone i wzajemnie się uzupełniają. 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP