Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


ZAKŁAD ZAGROŻEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Kierownik: dr Piotr Politański

tel.: 42 631 46 14
e-mail: Piotr.Politanski@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych zajmuje się problematyką narażenia na  pola elektromagnetyczne w tym:
– pomiarami pól elektromagnetycznych w środowisku pracy i w środowisku komunalnym,
– badaniami skutków biologicznych narażenia na pola elektromagnetyczne,
– szkoleniami i wykonywaniem ekspertyz dotyczących narażenia ludzi na pola elektromagnetyczne.


OFERTA
pomiary i badania pola elektromagnetycznego wraz z oceną ekspozycji

Więcej informacji:

Akredytacja

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP