Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych | Pracownia Analiz Metali


PRACOWNIA BIOCHEMII I MONITORINGU ŚRODOWISKOWEGO SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

Kierownik:  prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska
tel.: 42 631 46 31
e-mail: Jolanta.Gromadzinska@imp.lodz.pl 

           
            
      
 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI                                                             

  • monitoring biologiczny i ocena narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne
  • opracowanie nowych metod monitoringu biologicznego i środowiskowego narażenia  na substancje chemiczne, identyfikacja substancji chemicznych w badanych próbach
  • poszukiwanie wczesnych biomarkerów ekspozycji na substancje chemiczne w oparciu o  wybrane markery narażenia i skutku
  • ocena i prognozowanie skutków zdrowotnych ekspozycji ludzi na czynniki szkodliwe obecne w środowisku pracy i środowisku bytowania w oparciu o markery narażenia i skutków działania substancji chemicznych.
  • prowadzenie międzylaboratoryjnych badań biegłości w zakresie analizy substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy i podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego


OFERTA:

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY (IMP-CHEM 2)

Więcej informacji:

Szczegółowy wykaz analiz realizowanych w Pracowni
Badania akredytowane
WyposażenieNasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP