Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych | Pracownia Analiz Metali


PRACOWNIA ANALIZ METALI

Kierownik: dr hab. Beata Janasik prof IMP
tel.: 42 631 48 06
faks: 42 631 48 13
e-mail: Beata.Janasik@imp.lodz.pl

  • opracowywanie  nowych metod monitorowania biologicznego i środowiskowego narażenia na metale
  • ocena i prognozowanie skutków zdrowotnych ekspozycji ludzi na metale w środowisku pracy i środowisku bytowania w oparciu o markery narażenia i skutków działania
  • metalomika – analiza form występowania metali i metaloidów
  • prowadzenie ogólnopolskich międzylaboratoryjnych badań biegłości w zakresie analizy metali w powietrzu środowiska pracy

Więcej informacji:

Szczegółowy wykaz analiz realizowanych w Pracowni
Badania akredytowane
Wyposażenie

   

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP