Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych | Pracownia Analiz Metali


Zakres akredytacji
Zakres / Certyfikat
– identyfikacja rozpuszczalników organicznych w próbkach wyrobów,
– ilościowe i jakościowe oznaczanie rozpuszczalników organicznych w powietrzu,
– oznaczanie tlenku diazotu i ditlenku węgla w powietrzu,
– oznaczanie anestetyków halogenowych w powietrzu,
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu,
– oznaczanie formaldehydu i glutaralu w powietrzu,
– pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne,
– oznaczanie izocyjanianów (MDI, HDI, TDI) w powietrzu,
– oznaczanie kotyniny w materiale biologicznym,
– oznaczanie 8-hydroksy-2'-deoksyguanozyny w materiale biologicznym,
– oznaczanie metali w materiale biologicznym.

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP