Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych | Pracownia Analiz Metali


Działalność usługowa:
– wykonywanie prac badawczych na zlecenie podmiotów gospodarczych,
– przygotowywanie ekspertyz naukowych i technicznych na zlecenie podmiotów gospodarczych, w tym również w zakresie: ocena ryzyka zdrowotnego wynikającego z ekspozycji na czynniki biologiczne,
– rozpoznawania czynników szkodliwych, występujących w środowisku  (w tym w środowisku pracy) i określanie wymaganego zakresu badań,
– pomocy  merytorycznej w działalności laboratoriów PIS i komercyjnych.
– prowadzenie oceny narażenia zawodowego na czynniki chemiczne w oparciu o wykonywanie badań stężeń czynników chemicznych w środowisku oraz wykonywanie badań stężeń wybranych biomarkerów narażenia/efektu różnych matrycach biologicznych
– opiniowanie projektów przepisów prawnych i normatywów higienicznych na zlecenie z zewnątrz,
– prowadzenie działalności edukacyjnej
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP