Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych | Pracownia Analiz Metali


Projekty (ostatnio realizowane)

European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Poszukiwanie prognostycznych markerów metabolomicznych efektywności interwencji żywieniowej u pacjentów hemodializowanych
UMO-2017/27/B/NZ5/01922
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska

Profil metabolomiczny i długość telomerów jako wskaźniki toksycznego działania metali
w pyłach/dymach spawalniczych w europejskiej populacji spawaczy
UMO-2019/33/B/NZ7/01441
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wasowicz

Wykorzystanie bioobrazowania laserowego jako uzupełniającego narzędzia oceny toksyczności nanocząstek na przykładzie disiarczku molibdenu MoS2
UMO- 2019/33/B/NZ7/02215
Kierownik projektu: dr Renata Kuraś

Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali - Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów enzymów je metabolizujących (TWRMG)
PBS3/B7/26/2015
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Monitorowanie narażenia na cytostatyki, gazy anestetyczne i aldehydy u pracowników ochrony zdrowia
6/4/10/NPZ/FRPH/2018/312/515/B
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy kierowców zawodowych i służb technicznych
6/4/12/NPZ/FRPH/2018/312/555/A
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Biomarkery narażenia zawodowego na substancje endokrynnie aktywne
PW II.N.05.B
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska

Opracowanie metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego
PW II PB.02
Kierownik projektu: dr Sławomir Brzeźnicki

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP