Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami


Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych | Pracownia Analiz Metali


ZAKŁAD MONITORINGU BIOLOGICZNEGO i ŚRODOWISKA

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
tel.: 42 631 46 25
email: Wojciech.Wasowicz@imp.lodz.pl

Sekretariat: Wiktoria Borowiecka
tel.: 42 631 46 26
email:
Wiktoria.Borowiecka@imp.lodz.pl

W skład zakładu wchodzą: Pracownia Biochemii i Monitoringu Środowiskowego Substancji Organicznych, Pracownia Analiz Metali

 

 
       


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • monitoring biologiczny oraz ocena narażenia zawodowego i środowiskowego na czynniki chemiczne,
  • identyfikacja szkodliwych dla zdrowia substancji w procesach technologicznych i wyrobach przemysłu chemicznego,
  • opracowywanie metod oceny narażenia na czynniki toksyczne i pyły w środowisku pracy, naturalnym i bytowania człowieka,
  • opracowywanie i walidacja metod analitycznych dla chemicznych zanieczyszczeń powietrza
  • analiza ilościowa i jakościowa ksenobiotyków oraz ich metabolitów w różnych matrycach biologicznych,
  • analizy i poszukiwania nowych markerów stresu oksydacyjnego oraz biomarkerów narażenia na substancje toksyczne,
  • prowadzenie międzylaboratoryjnych badań biegłości w zakresie analizy substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy i podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.Więcej informacji:

Projekty
Współpraca
Publikacje


ZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP