Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


ZAKŁAD BADAŃ TRANSLACYJNYCH

Kierownik: prof. dr hab. Edyta Reszka
tel.: 42 631 46 27

e-mail: edyta.reszka@imp.lodz.pl
https://pl-pl.facebook.com/Lab-of-Molecular-Genetics-and-Epigenetics-750474065086105/


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Główne zadania Pracowni dotyczą badania markerów genetycznych i epigenetycznych z uwzględnieniem oddziaływań typu gen-gen, gen-środowisko lub gen-dieta do określenia ryzyka zachorowania jak i diagnostyki, prognozowania czy też leczenia chorób cywilizacyjnych. Do badania biomarkerów molekularnych wykorzystujemy łatwo dostępny materiał biologiczny (krew obwodowa, ślina, mocz itd.) oraz stosujemy nowoczesne narzędzia i techniki badawcze.

Szczegółowe zagadnienia badawcze obejmują:
 - ocenę predyspozycji genetycznych do zachorowania na nowotwory w badaniach asocjacyjnych i prospektywnych,
 - ocenę konstytutywnej ekspresji genów w leukocytach krwi obwodowej,
 - ocenę epigenetycznej regulacji procesu niegenotoksycznej kancerogenezy z zastosowaniem jakościowej i ilościowej oceny metylacji DNA, analizy microRNA, ekspresji genów, genotypowania, analizy mutacji,
 - ocenę epigenetycznej kontroli ekspresji genów, m.in. kodujących selenobiałka, związanych z metabolizmem ksenobiotyków, obroną antyoksydacyjną, czy rytmem okołodobowym, zaangażowanych w kontrolę cyklu komórkowego, apoptozę oraz naprawę DNA u osób zdrowych i osób z rakiem,
 - ocenę wpływu diety i czynników środowiskowych na proces ekspresji mRNA oraz metylacji DNA.


OFERTA

GENETYKA MOLEKULARNA

RYTM OKOŁODOBOWY, ŚWIATŁO I ZDROWY PRACOWNIK – OD ASPEKTÓW MOLEKULARNO-FIZJOLOGICZNYCH DO SYSTEMU CZASU PRACY

 


Więcej informacji:

Współpraca
Projekty
Media społecznościowe - polityka prywatności

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP