Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Badań nad Snem


ZAKŁAD FIZJOLOGII PRACY I ERGONOMII

Kierownik: prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz
tel.: 42 631 45 88, 631 45 83
e-mail:  Alicja.Bortkiewicz@imp.lodz.plW skład zakładu wchodzą: Pracownia Badań nad Snem

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Prowadzenie badań naukowych w zakresie:
– fizjologii pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: badań zmierzających do opracowania i doskonalenia metod pomiaru i oceny obciążenia pracą oraz prowadzenie odpowiednich prac wdrożeniowych,
– badania fizjologicznych konsekwencji obciążenia pracą (wysiłkiem fizycznym, umysłowym, stresem zawodowym) oraz czynnikami występującymi w środowisku pracy (poprzez pomiar i ocenę zmęczenia oraz reakcji ze strony układu krążenia),
– dokonywania pomiarów i ocen skutków zdrowotnych wykonywania pracy i oddziaływania czynników występujących w środowisku pracy (w zakresie zdolności wysiłkowej, wydolności fizycznej, zmian równowagi układu wegetatywnego, zaburzeń cyklów biologicznych, funkcji prokreacji kobiet),
– ergonomii, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i doskonalenia metod: obserwacji i rejestracji pracy dla potrzeb ergonomii,
– pomiaru i kryteriów oceny obciążenia układu ruchu podczas pracy zawodowej,
– ergonomicznych ocen stanowisk pracy, urządzeń i narzędzi pracy,
– ergonomicznej prewencji przeciążeń i urazów mięśniowo-szkieletowych podczas pracy zawodowej,
– badania i oceny obciążenia układu ruchu w zależności od sposobu wykonywania pracy u pracowników różnych grup zawodowych,
– dostarczanie danych mogących służyć do weryfikacji norm: ciężkości pracy i obciążenia pracą,
– ergonomicznego ukształtowania stanowiska pracy, sposobów wykonywania pracy i organizacji pracy,
– inicjowanie i uczestniczenie w pracach wdrożeniowych w zakresie prewencji nadmiernego obciążenia pracą, przeciążeń i urazów mięśniowo-szkieletowych, ergonomicznych rozwiązań stanowisk pracy wraz z ewaluacją skutków tych prac,
– wykonywanie rozszerzonych badań elektrokardiograficznych oraz długookresowej rejestracji EKG i ciśnienia krwi u pacjentów Przychodni i Kliniki Chorób Zawodowych, prowadzenie rejestru tych badań,
– upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych poprzez ich publikowanie w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz udział w kongresach, zjazdach i sympozjach naukowych,
– przygotowywanie i publikowanie materiałów dydaktycznych oraz poradników z zakresu fizjologii pracy i ergonomii.

OFERTA

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU RUCHU W TRANSPORCIE RĘCZNYM, PROBLEMY PODSTAWY PRAWNE

FIZJOLOGICZNE PODSTAWY ORGANIZACJI PRACY I PRZERW W PRACY


RYZYKO WYSTĄPIENIA URAZÓW/DOLEGLIWOŚCI ZE STRONY UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO U PIELĘGNIAREK

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP