Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Oceny Toksyczności | Pracownia Toksykologii Molekularnej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności


PRACOWNIA TOKSYKOLOGII MOLEKULARNEJ

Kierownik: dr Joanna Roszak
tel.: 42 631 45 42
faks: 42 631 46 10
e-mail:
Joanna.Roszak@imp.lodz.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– ocena toksycznego działania substancji chemicznych i czynników fizycznych w badaniach in vitro z zastosowaniem technik biologii molekularnej i cytogenetycznych (badania działania cytotoksycznego i genotoksycznego),
– ocena skutków oddziaływania różnych nanocząstek na komórki ssaków w warunkach in vitro,
– ocena przeciwnowotworowego działania leków, również w kombinacjach
– badanie mechanizmów działania mutagennego i rakotwórczego substancji chemicznych
– określanie szlaków transdukcji sygnału w komórkach ssaków pod wpływem różnych czynników zewnętrznych
– ocena aktywacji komórek prezentujących antygen (m.in. THP-1 i komórek dendrytycznych wyprowadzonych z monocytów krwi obwodowej) narażanych na różne substancje chemiczne, włączając nanocząstki (polaryzacja makrofagów, ocena ekspresji wybranych markerów powierzchniowych)

Pracownia posiada certyfikat zgodności wykonywanych badań z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) w zakresie oceny cytotoksyczności podstawowej oraz oceny działania mutagennego (Certyfikat 4/2019/DPL).

OFERTA

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MUTAGENNYCH;  BADANIA IN VITRO W ZAKRESIE CYTOTOKSYCZNOŚCI PODSTAWOWEJWięcej informacji:

projekty badawcze
specjalistyczna aparatura
stosowane techniki i metody

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP