Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Oceny Toksyczności | Pracownia Toksykologii Molekularnej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności


PRACOWNIA OCENY TOKSYCZNOSCI

Kierownik: dr hab. Maciej Stępnik prof. IMP
tel.: 42 631 46 02
faks: 42 631 46 10
e-mail: Maciej.Stepnik@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– opracowywanie, weryfikowanie oraz wdrażanie doświadczalnych metod oceny toksycznego działania związków chemicznych (również w systemie GLP),
– ocena ostrej i przewlekłej toksyczności substancji i preparatów chemicznych, włączając nanomateriały, w następstwie narażenia różnymi drogami (do żołądka, inhalacyjnie, na skórę) (również w systemie GLP),
– ocena działania drażniącego i uczulającego substancji oraz preparatów chemicznych (również w systemie GLP),
– ocena teratogennego działania substancji chemicznych oraz ich wpływu na rozrodczość i postnatalny rozwój zwierząt (również w systemie GLP),
– wyznaczanie parametrów fizykochemicznych współczynników podziału i kinetycznych procesów akrecji i zaniku w narządach zwierząt doświadczalnych,
– opracowywanie modeli toksykokinetycznych (Physiologically Based Pharmacokinetic) w oparciu o przemiany badanych związków w doświadczeniach in vitro i in vivo,
– izolowanie i identyfikacja metabolitów substancji chemicznych wydalanych z moczem.

OFERTA

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TOKSYCZNYCH


Więcej informacji:

wyposażenie pracowni

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP