Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Oceny Toksyczności | Pracownia Toksykologii Molekularnej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności


ZAKŁAD TOKSYKOLOGII I KANCEROGENEZY

Kierownik: dr hab. Maciej Stępnik prof. IMP
tel.: 42 631 46 02
e-mail: Maciej.Stepnik@imp.lodz.pl

W skład zakładu wchodzą: Pracownia Oceny Toksyczności, Pracownia Toksykologii Molekularnej, Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– ocena toksycznego działania substancji chemicznych i czynników fizycznych w badaniach in vivo i in vitro z zastosowaniem technik biologii molekularnej i cytogenetycznych,
– ocena wczesnych efektów cyto- i genotoksycznych w populacjach narażonych na czynniki szkodliwe w środowisku pracy i w środowisku bytowania,
opracowywanie, weryfikacja oraz wdrażanie nowoczesnych metod oceny działania substancji chemicznych,
– ocena ostrej i przewlekłej toksyczności substancji i preparatów chemicznych w następstwie narażenia różnymi drogami (do żołądka, inhalacyjnie, na skórę),

– badania patomorfologiczne (makroskopowe, histopatologiczne, histochemiczne, immunohistochemiczne) w ocenie działania toksycznego i kancerogennego substancji chemicznych, pyłów mineralnych, nanomateriałów itp.,

prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych w zakresie technik oceny działania genotoksycznego, mutagennego, hodowli komórkowych in vitro,
– upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach substancjami chemicznymi i o skutkach narażenia.

OFERTA

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TOKSYCZNYCH

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MUTAGENNYCH;  BADANIA IN VITRO W ZAKRESIE CYTOTOKSYCZNOŚCI PODSTAWOWEJ


Więcej informacji:

Dobra Praktyka Laboratoryjna
ProjektyZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP