Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Oceny Toksyczności | Pracownia Toksykologii Molekularnej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności


KRAJOWE CENTRUM METOD ALTERNATYWNYCH DO OCENY TOKSYCZNOŚCI

Kierownik: dr hab. Maciej Stępnik prof. IMP
tel.: 42 631 46 02
faks: 42 631 46 10
e-mail: Maciej.Stepnik@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– identyfikacja ogólnokrajowych potrzeb w zakresie stosowania metod alternatywnych
w różnych dziedzinach badań naukowych (testowanie substancji chemicznych w tym kosmetyków, szczepionek i preparatów medycznych, itd.),
– opracowanie i wdrożenie ogólnokrajowego programu edukacyjno-informacyjnego promującego metody alternatywne (seminaria, kursy praktyczne, wykłady, prezentacje multimedialne) obejmującego również pomoc przy implementacji tych metod
w zainteresowanych laboratoriach,
– współpraca i merytoryczne wsparcie dla organów odpowiedzialnych za aspekty prawne dotyczące eksperymentów na zwierzętach (m.in. przy dostosowywaniu polskiego ustawodawstwa w tym zakresie do ustawodawstwa EU),
– promocja i udział polskich placówek badawczych w międzynarodowych programach dotyczących rozwoju i walidacji nowych metod alternatywnych (np. w ramach programu naukowego ecopa tzw. eSI (ecopa ScienceInitiative),
– ścisła współpraca naukowa z platformami z innych krajów europejskich (m. in. ECOPA
i ECVAM).

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP