Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Oceny Toksyczności | Pracownia Toksykologii Molekularnej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności


Uczestnictwo w programach międzynarodowych:
2011
–2015: Managing Risk of Nanomaterials (MARINA, 7FP 263215)

2013
–2015: PNRF/EOG 89/2013. CLOCKSHIFT. Breast Cancer Risk and Epigenetic Effects of the Rotating Night Shift Work and Lifestyle

2010
–2013: Safety evaluation of manufactured nanomaterials by characterisation of their potential genotoxic hazard (NANOGENOTOX EU 20092101, http://www.nanogenotox.eu/)

2007
–2009: EU NMP4-CT-2006-033231 „Development of a platform and toolkit for understanding interactions between nanoparticles and the living world”. (NanoInteract)

2005
–2010: współpraca z międzynarodowymi partnerami w ramach Sieci Doskonałości “Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility, ECNIS NoE” EU 513943

2005
–2008: EU MTKD-CT-2004-509829. Transfer of knowledge in molecular biology and epidemiology of occupational and environmental cancer. EPI-TOK

2004
–2007: Research Management Group (USA) „Mechanisms of induction of cancers in the head/neck region by tobacco and alcohol and their prevention”

2004
–2006: EU 505609 „Dietary Exposures to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and DNA Damage” (DIEPHY)

2004
–2005: EU 512153 “Nuclear Hormone Receptors: Their role in Developmental Biology and as tools for the evaluation of the toxicity of chemicals (NHR DevTox)”. Specific Support Action

2001
–2003: EU QLRT-2000-00792 „Respiratory allergy and inflammation due to ambient particles – a European-wide Assessment” (RAIAP)

2001
–2003: EU QLK4-CT-2000-00787 “A new technology for fluorescent „cell chip” immunotoxicity testing” (IMMUNOTOX CELL CHIP)

2000
–2004: EU QLK4-CT-1999-01142 „The mechanistic basis for providing a realistic cancer risk assessment for exposure to inorganic arsenic within the European community” (ASRISK)   
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP