Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


SZKOŁA KAPITAŁU ZDROWIA

Kierownik: dr hab. n. med. Beata Świątkowska prof. IMP
tel.: 42 631 45 66

e-mail: Beata.Swiatkowska@imp.lodz.pl


www.szkola.imp.lodz.pl
https://www.facebook.com/SzkolaKapitaluZdrowiaIMP

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: 

Nadrzędnym zadaniem Szkoły Kapitału Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy jest troska o kapitał zdrowia osób pracujących poprzez aktywności edukacyjne wzmacniające kompetencje i dobrostan pracowników, które wpływają na zaangażowanie, motywację i poprawę efektywności pracy.

Zakres działalności Szkoły Kapitału Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy obejmuje planowanie i organizację funkcjonalnych i  przystosowanych do zmieniających się wymagań rynku pracy szkoleń, kursów i innych form doskonalenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czynników kształtujących zdrowie w pracy, zdrowia publicznego oraz ochrony i promocji zdrowia pracujących.

Szkoła Kapitału Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy oferuje szkolenia dla profesjonalistów ochrony zdrowia pracujących, instytucji odpowiedzialnych za obszar zdrowia publicznego oraz kadry firm, zainteresowanych dobrym samopoczuciem oraz sprawnością i efektywnością pracy swojego personelu.

Zapraszamy kadrę medyczną, profesjonalistów i instytucje zdrowia publicznego, pracodawców i kadrę firm chcących skutecznie dbać o kondycję zdrowotną osób aktywnych zawodowo do zapoznania się z naszą ofertą na www.szkola.imp.lodz.pl

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP