Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Środowiskowych Zagrożeń Reprodukcji | Pracownia ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń


PRACOWNIA ŚRODOWISKOWYCH ZAGROŻEŃ REPRODUKCJI

Kierownik: prof. dr hab. Joanna Jurewicz
(ORCID: 0000-0001-9645-0134, ORCID: 0000-0002-1939-2812)
e-mail:  Joanna.Jurewicz@imp.lodz.pl

tel.: 42 63 14 567


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • prowadzenie badań dotyczących wpływu czynników środowiskowych, zawodowych i stylu życia na płodność mężczyzn i kobiet
  • prowadzenie badań dotyczących wpływu ekspozycji środowiskowej na powszechnie stosowane syntetyczne związki chemiczne zaburzające funkcję endokrynną (ang. endocrine disrupting-chemicals)
  • opracowywanie rekomendacji dotyczących wpływu czynników środowiskowych, zawodowych i stylu życia na zdrowie
  • identyfikacja środowiskowych, zawodowych i społecznych czynników wpływających na zdrowie mężczyzn i kobiet
  • opracowywanie, organizowanie i prowadzenie badań  z zakresu środowiskowych zagrożeń zdrowia

Główne projekty badawcze realizowane w pracowni dotyczą:
  • oceny narażenia na czynniki środowiskowe zaburzające funkcję endokrynną
  • oceny wpływu narażenia na czynniki środowiskowe, zawodowe i stylu życia na stan zdrowia
Współpraca międzynarodowa
  • Udział w „Human Reproductive Health and General Environnent NeTwork (HURGENT)” międzynarodowej sieci w której współpracują ze sobą wiodące instytucje zajmujące się wpływem czynników środowiskowych na płodność z: Francji, Stanów Zjednoczonych, Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Izraela.  W ramach sieci następuje wymiana doświadczeń, szkolenia, współpraca przy pisaniu projektów międzynarodowych dotyczących tematyki ekspozycji na czynniki środowiskowe i ich wpływu na płodność.
  • Bispebjerg Hospital and Institute of Public Health, University of Copenhagen, Dania
  • Iowa University, Department of Public Health, Iowa City, USANasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP