Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego | Pracownia Oceny Narażenia Populacji | Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych | Laboratorium Wzorców Wtórnych


Szanowni Państwo,

pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w całym kraju (wirus SARS-CoV-2) oraz wprowadzonego w związku z nią rotacyjnego systemu pracy w naszym laboratorium dozymetrycznym informujemy, że wysyłki z dozymetrami będziemy wykonywać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy Państwa o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
(tel. 42 6314539, e-mail: dozymetria@imp.lodz.pl lub dozymetr@imp.lodz.pl)

Życzymy Państwu zdrowia i do usłyszenia
Zespół Laboratorium Dozymetrii

 

PRACOWNIA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO

Kontakt z klientem (poniedziałek
–piątek 9:00–15:00):

Sekretariat: Kamila Michałowska
tel.: 42 63 14 539,
kom. 784 487 485
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt e-mail: dozymetria@imp.lodz.pl

 

Kierownik: dr Sylwia Papierz
tel.: 42 63 14 530
fax: 42 63 14 539
e-mail: Sylwia.Papierz@imp.lodz.pl

Kierownik ds. jakości: mgr Małgorzata Adamowicz
tel.: 42 63 14 531
e-mail: Malgorzata.Adamowicz@imp.lodz.pl

mgr Aneta Kukuła
tel.: 42 63 14 541


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

dozymetria osób zawodowo narażonych na jonizujące promieniowanie fotonowe, w tym:
– pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą fotometryczną zakres pomiarowy metody (0,1–1000) mSv,
– pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,1–1000) mSv,
– pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,05–5000) mSv,
– pomiar przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,005–1000) mSv'
– pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,02–50) mSv

Całość badań objęta jest Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 327


Uwagi:
Opłata  za duplikat dokumentu archiwalnego (skan, kopia) - 35 zł/szt.

Dokumenty do pobrania:

Zlecenie na dozymetrię filmową całego ciała

Zlecenie na dozymetrię TL całego ciała

Zlecenie na dozymetrię TL pierścionkową

Zlecenie na dozymetrię TL środowiskową

Zlecenie na dozymetrię TL soczewki oczu

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych droga elektroniczną

Instrukcja postępowania z dozymetrami fotometrycznymi (*.pdf)

Instrukcja stosowania dozymetrów pierścionkowych u osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania fotonowego (*.pdf)

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP