Biuro Zapewnienia Jakości | Biuro Promocji | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Biuro Nauki i Szkoleń | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego | Laboratorium Wzorców Wtórnych | Pomiary stężenia RADONU


Szanowni Państwo,

pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w całym kraju (wirus SARS-CoV-2) oraz wprowadzonego w związku z nią rotacyjnego systemu pracy w naszym laboratorium dozymetrycznym informujemy, że wysyłki z dozymetrami będziemy wykonywać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy Państwa o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
(tel. 42 6314539, e-mail: dozymetria@imp.lodz.pl lub dozymetr@imp.lodz.pl)

Życzymy Państwu zdrowia i do usłyszenia
Zespół Laboratorium Dozymetrii


PRACOWNIA OCENY NARAŻENIA ZAWODOWEGO

Sekretariat: Kamila Michałowska
Kontakt z klientem od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-15:00
nr tel./faks: 42 6314 539, tel. kom.: 784 487 485

Obsługa finansowa:                                                                                             
Bank Pekao S.A.
nr konta 39124030281111000028222752
eFaktura - oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych


Kierownik Pracowni: dr Sylwia Papierz
tel.: 42 6314 530, e-mail: Sylwia.Papierz@imp.lodz.pl

Kierownik ds. jakości: mgr Małgorzata Adamowicz
tel.: 42 6314 531, e-mail: Malgorzata.Adamowicz@imp.lodz.pl

Specjalista ds. jakości: mgr Aneta Kukuła
tel.: 42 63 14 541, e-mail: Aneta.Kukula@imp.lodz.pl


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

dozymetria osób zawodowo narażonych na jonizujące promieniowanie fotonowe,
w tym:
– pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą fotometryczną zakres pomiarowy metody (0,1–1000) mSv,
– pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,1–1000) mSv,
– pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,05–5000) mSv,
– pomiar przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,005–1000) mSv'
– pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) promieniowania fotonowego metodą termoluminescencyjną zakres pomiarowy metody (0,02–50) mSv

Całość badań objęta jest Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 327

Ważne:                                                                                                                                                     

Opłata za duplikat dokumentu archiwalnego (skan, kopia) - 35 PLN brutto.
Opłaty  za dozymetr zagubiony/zniszczony:
- dozymetr filmowy na całe ciało: 30 PLN brutto,
- dozymetr termoluminescencyjny na całe ciało/ środowiskowy: 100 PLN brutto,
- dozymetr termoluminescencyjny pierścionkowy: 30 PLN brutto,
- dozymetr termoluminescencyjny na soczewki oczu: 50 PLN brutto.Szanowny Kliencie!
Przypominamy o konieczności odsyłania dozymetrów w ciągu 21 dni od zakończenia okresu pomiarowego.
Dozymetry nieodesłane do odczytu w ciągu 2 okresów pomiarowych będą traktowane jako dozymetry zagubione!


Dokumenty do pobrania:

Zlecenie na dozymetrię filmową całego ciała

Zlecenie na dozymetrię TL całego ciała

Zlecenie na dozymetrię TL pierścionkową

Zlecenie na dozymetrię TL środowiskową

Zlecenie na dozymetrię TL soczewki oczu

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych droga elektroniczną

Instrukcja postępowania z dozymetrami fotometrycznymi (*.pdf)

Instrukcja stosowania dozymetrów pierścionkowych u osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania fotonowego (*.pdf)

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP