Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego | Pracownia Oceny Narażenia Populacji | Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych | Laboratorium Wzorców Wtórnych


PRACOWNIA OCENY NARAŻENIA POPULACJI

Kierownik: dr Joanna Domienik-Andrzejewska
tel.: 42 631 45 29

e-mail: Joanna.Domienik@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia Oceny Narażenia Populacji ukierunkowana jest na działalność naukową w zakresie szeroko rozumianej ochrony radiologicznej oraz  fizyki medycznej.
W ramach prowadzonych prac badawczych w pracowni przeprowadza się ocenę narażenia radiacyjnego osób eksponowanych zawodowo, środowiskowo oraz narażonych na promieniowanie jonizujące z tytułu ekspozycji medycznej.
Zadaniem pracowni jest opracowywanie, weryfikowanie i wdrażanie metod redukcji narażenia radiacyjnego na stanowisku pracy oraz optymalizacja diagnostycznych i terapeutycznych procedur medycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące.
W pracowni prowadzone są również badania nad rozwojem metod dozymetrycznych stosowanych w warunkach klinicznych.

Pracownia Oceny Narażenia Populacji współpracuje ściśle z wieloma krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi
i placówkami klinicznymi, jak również była i jest uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych
(np. CONRAD FP6, SENTINEL FP6, ORAMED FP7). Pracownicy pracowni są aktywnymi członkami europejskiej grupy dozymetrycznej EURADOS.  

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP