Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


Pracownia Oceny Narażenia Zawodowego | Laboratorium Wzorców Wtórnych


LABORATORIUM WZORCÓW WTÓRNYCH

Kierownik: mgr Marcin Brodecki
tel.: 42 63 14 536
e-mail: marcin.brodecki@imp.lodz.pl

Kierownik ds. jakości: mgr Małgorzata Adamowicz
tel.: 42 63 14 531
e-mail: malgorzata.adamowicz@imp.lodz.pl

 
  

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Laboratorium Wzorców Wtórnych od roku 2005 posiada akredytację nr AP 075 Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych w polach promieniowania X (Certyfikat) . Zgodnie z zakresem akredytacji w obecnej chwili w  Laboratorium wykonuje się:
- wzorcowania analogowych i cyfrowych przyrządów dozymetrycznych stosowanych w ochronie radiologicznej;
- wzorcowania sprzętu do kontroli jakości aparatury rentgenowskiej w zakresie pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania, wysokiego napięcia na lampie rentgenowskiej oraz czasu ekspozycji;
- realizację ekspozycji wzorcowych znanymi dawkami promieniowania.

Laboratorium posiada również wieloletnie doświadczenie w kontroli narażenia na radon i jego pochodne. Laboratorium posiada w tym zakresie akredytację nr AB 327 (Certyfikat). Badania:
- pomiaru powierzchniowej gęstości śladów;
- pomiaru ekspozycji na promieniowania alfa
realizowane są zgodnie z zakresem akredytacji metodą zamkniętego dozymetru pasywnego z detektorem śladowym.


Ponadto poza akredytacją oferujemy szeroki szerokie spektrum usług związanych z niestandardowymi ekspertyzami radiologicznymi (np. pomiarami ochronności materiałów stosowanych w ochronie radiologicznej), pomiarami stężeń pochodnych radonu w powietrzu oraz wzorcowaniem mierników do pomiaru ekspozycji na radon.

Kontakt:
Wzorcowanie i badania w zakresie promieniowania X i gamma:
mgr Marcin Brodecki, mgr Andrzej Bednarek
tel.: 42 63 14 536, 42 63 14 556
e-mail: marcin.brodecki@imp.lodz.pl, andrzej.bednarek@imp.lodz.pl

Badania w zakresie radonu:
dr Jerzy Olszewski, mgr Katarzyna Walczak
tel.: 42 63 14 540, tel.: 42 63 14 535
e-mail: jerzy.olszewski@imp.lodz.pl, katarzyna.walczak@imp.lodz.pl

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP