Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


BIURO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Kierownik: dr Danuta Ligocka
tel.: 42 631 48 03
faks: 42 631 48 11

e-mail: Danuta.Ligocka@imp.lodz.pl

Zadania Biura:

– współpraca z laboratoriami IMP w zakresie budowania, utrzymania i doskonalenia różnych systemów zarządzania: akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP);
– opiniowanie dokumentów (procedury, instrukcje, itp.) stosowanych w różnych systemach zarządzania w laboratoriach IMP;
– współpraca w zakresie opracowywania programów szkoleń wewnętrznych dla pracowników laboratoriów IMP, w zakresie interpretacji wymagań norm, przepisów, wytycznych jednostek udzielających uznania dotyczących różnych systemów zarządzania w laboratoriach;
– prowadzenie bieżących konsultacji dla pracowników laboratoriów IMP działających
w odpowiednim systemie zarządzania;
– opiniowanie wniosków na zakup wyposażenia pomiarowego do badań objętych systemem zarządzania;
– prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Pełnomocnika ds. Jakości;
– organizowanie i przeprowadzanie inspekcji, przeglądów i audytów wewnętrznych
w laboratoriach IMP w celu oceny zgodności działania z odpowiednim systemem zarządzania;
– prowadzenie kursów szkoleniowych dotyczących wymagań systemów zarządzania dla pracowników laboratoriów działających na terenie kraju.

Więcej informacji o akredytacjach, Dobrej Praktyce Laboratoryjnej i Dobrej Praktyce Wytwarzania można znaleźć TUTAJ
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP