Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy


PRACOWNIA PSYCHOLOGII ZDROWIA I PRACY

tel.: 42 631 45 96
e-mail: Marcin.Drabek@imp.lodz.pl

tel.: 42 631 45 98
e-mail: Kaja.Staszewska@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

– prowadzenie badań naukowych dotyczących konsekwencji stresu zawodowego i czynników warunkujących odporność na stres w postaci chronicznej, ostrej i traumatycznej,
– ocena źródeł i konsekwencji zdrowotnych stresu zawodowego (zdrowie psychiczne, występowanie chorób, zdrowie reprodukcyjne);
–  przygotowywanie ekspertyz dotyczących psychospołecznych warunków pracy i ich wpływu na zdrowie, samopoczucie, zadowolenie i efektywność pracy zatrudnionych;
– prowadzenie działalności edukacyjnej dla różnych grup zawodowych (warsztaty, seminaria, wykłady) dotyczącej stresu zawodowego, jego skutków dla zdrowia i funkcjonowania, sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w miejscu pracy;
– przygotowywanie materiałów edukacyjnych w formie podręczników, artykułów, ulotek w celu rozpowszechniania wiedzy na temat stresu zawodowego i problemów z nim związanych (np. podręcznik metodyczny do prowadzenia warsztatu psychoedukacyjnego pt.: "Jak zwiększyć swój potencjał by lepiej radzić sobie ze stresem?";
– szacowanie ryzyka psychospołecznego oraz promowanie idei zarządzania takim ryzykiem w miejscu pracy.
 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP