Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy


PRACOWNIA POLITYKI ZDROWOTNEJ

Kierownik: dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz
tel: 42 631 48 40
e-mail: Andrzej.Marcinkiewicz@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Do zadań Pracowni Polityki Zdrowotnej należy:

w zakresie zadań naukowo-statutowych:
– identyfikacja i analiza społecznych, kulturowych i ekonomicznych determinant funkcjonowania systemu zdrowotnego (ze szczególnym uwzględnieniem opieki profilaktycznej nad pracującymi),
– analiza sprawności organizacyjnej, skuteczności i efektywności systemu ochrony zdrowia pracujących;

w zakresie zadań usługowo-ekspertyzowych:
– doradztwo (ekspertyzy) dla organów władzy i administracji państwowej w zakresie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych w ochronie zdrowia,
– doradztwo (ekspertyzy) dla podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia pracujących – głównie inspekcji państwowych (PIP, PIS), służby medycyny pracy oraz organizacji pracowników i pracodawców,
– udział w nadzorze nad działalnością służby medycyny pracy,
– monitorowanie stanu organizacyjnego i działalności służby medycyny pracy;

w zakresie zadań organizacyjnych:
– organizowanie konferencji i innych form szkolenia dla przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących,
– udział w działalności edukacyjnej realizowanej w Instytucie.

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP