Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy


ODDZIAŁ CHORÓB ZAWODOWYCH

Kierownik: p.o. dr Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska
tel.: 42 631 47 69
faks: 42 631 47 64
e-mail: sekretariat.klinika@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Oddział Chorób Zawodowych dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą lekarską i laboratoryjną oraz zapleczem techniczno-laboratoryjnym pozwalającym na prowadzenie nowoczesnej, pełnej i kompleksowej diagnostyki chorób zawodowych.

Działalność naukowa


Prowadzimy polskie i międzynarodowe badania nad epidemiologią, etiologią, przebiegiem klinicznym i diagnostyką chorób zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem związanych z pracą chorób alergicznych. Jako jednostka naukowo-badawcza jesteśmy jednostką orzeczniczą II stopnia prowadzącą działalność konsultacyjną i orzeczniczą dla jednostek I stopnia w zakresie diagnostyki i orzekania o chorobach zawodowych.
Drugim obszarem naszej działalności jest nowoczesna opieka profilaktyczna nad pracującymi sprawowana według zasad tzw. dobrych praktyk.
Organizujemy krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe i sympozja z zakresu medycyny pracy i alergologii zawodowej. Od wielu lat prowadzimy kursy specjalizacyjne i staże podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny pracy, medycyny lotniczej, pulmunologii, alergologii.


Działalność ekspertyzowa

Nasz personel aktywnie uczestniczy w komisjach i zespołach ekspertów (ogólnopolskich i międzynarodowych) opracowujących opinie ekspertyzowe i orzecznicze dla Ministerstwa Zdrowia, Sądów, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, SP ZOZ  oraz innych jednostek służby zdrowia.

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP