Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Biuro Nauki i Szkoleń | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy


Szanowni pacjenci,
informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną badania wykonywane w Pracowni Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych zostają zawieszone do odwołania.

Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych oferuje komercyjne wykonywanie następujących badań:
– badanie spirometryczne
– badanie spirometryczne z próbą rozkurczową
– test nadreaktywności oskrzeli z metacholiną
– badanie pojemności dyfuzyjnej płuc
– badanie pletyzmograficzne płuc z pomiarem oporu oskrzelowego
– pletyzmografia z pojemnością dyfuzyjną płuc

Cennik badań: ceny badań zgodne z cennikiem obowiązującym w IMP.

Umawianie wizyt:
  tel. 42 63 14 771, 42 63 14 772 lub 42 63 14 778, godz. 8.00-14.00

Badania wykonywane są w godzinach 7.30-14.00. Termin oczekiwania na wizytę do 5 dni.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie (tel. 42 63 14 771, 42 63 14 772 lub 42 63 14 778, godz. 8.00-13.00).

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP