Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Szanowni pacjenci
informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, przed wejściem na teren Instytutu każdy pacjent będzie miał wykonany pomiar temperatury oraz będzie musiał wypełnić ankietę medyczną w celu wstępnej diagnozy potencjalnych objawów zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz oceny ryzyka transmisji wirusa. Pacjent z podwyższoną temperaturą, objawami infekcji czy w przypadku zwiększonego ryzyka zakażenia nie będzie przyjęty w naszej jednostce.

W Pracowni Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych wykonywane są między innymi następujące badania:
– PALESTEZJOMETRIA- BADANIE CZUCIA PROGU WIBRACJI
– PRÓBA OZIĘBIENIA RĄK Z CZYNNOŚCIOWĄ PRÓBĄ TERMICZNĄ I PRÓBĄ UCISKOWĄ

Badania stosowane są:
– w profilaktyce zawodowej (badania wstępne, okresowe, kontrolne),
– w diagnostyce i orzecznictwie chorób zawodowych (np. zespole wibracyjnym, zespole cieśni nadgarstka itp.),
–  w diagnostyce chorób pozazawodowych (w polineuropatiach,  neuropatiach obwodowych, cukrzycy, miażdżycy, chorobie Raynauda, stanach pourazowych itp.).

Badania wykonywane są:
– bezpłatnie (skierowanie tylko z jednostki, z którą zawarta jest umowa cywilnoprawna w tym zakresie),
– odpłatnie (opłata indywidualna w kasie lub przelewem zgodnie z obowiązującym cennikiem).

Cennik badań:

– Badanie palestezjometryczne czucia wibracji - 70 zł
– Próba oziębienia rąk z czynnościową próbą termiczną i próbą uciskową - 50 zł

Umawianie wizyt:
  tel. 42 6314 741 lub 42 6314 778  godz. 8.00-14.00
Badania wykonywane są w godzinach 7.30-14.00. Termin oczekiwania na wizytę do 5 dni.

Przygotowanie do badania:
Do pracowni należy zgłaszać się minimum 30 min. przed umówioną wizytą (czas potrzebny na „adaptację” rąk do warunków otoczenia) zaś w okresie jesienno-zimowym i w chłodne dni wiosenno-letnie w drodze na badania należy chronić ręce przed bezpośrednim działaniem zimna (rękawiczki, długi rękaw).
Czas wykonania badania ok. 1,5 -2,0 godziny dla jednego pacjenta.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP