Biuro Zapewnienia Jakości | Biuro Promocji | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Biuro Nauki i Szkoleń | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy


Szanowni pacjenci
informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, przed wejściem na teren Instytutu każdy pacjent będzie miał wykonany pomiar temperatury oraz będzie musiał wypełnić ankietę medyczną w celu wstępnej diagnozy potencjalnych objawów zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz oceny ryzyka transmisji wirusa. Pacjent z podwyższoną temperaturą, objawami infekcji czy w przypadku zwiększonego ryzyka zakażenia nie będzie przyjęty w naszej jednostce.

W Pracowni Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych wykonywane są między innymi następujące badania:
– PALESTEZJOMETRIA- BADANIE CZUCIA PROGU WIBRACJI
– PRÓBA OZIĘBIENIA RĄK Z CZYNNOŚCIOWĄ PRÓBĄ TERMICZNĄ I PRÓBĄ UCISKOWĄ

Badania stosowane są:
– w profilaktyce zawodowej (badania wstępne, okresowe, kontrolne),
– w diagnostyce i orzecznictwie chorób zawodowych (np. zespole wibracyjnym, zespole cieśni nadgarstka itp.),
–  w diagnostyce chorób pozazawodowych (w polineuropatiach,  neuropatiach obwodowych, cukrzycy, miażdżycy, chorobie Raynauda, stanach pourazowych itp.).

Badania wykonywane są:
– bezpłatnie (skierowanie tylko z jednostki, z którą zawarta jest umowa cywilnoprawna w tym zakresie),
– odpłatnie (opłata indywidualna w kasie lub przelewem zgodnie z obowiązującym cennikiem).

Cennik badań:

– Badanie palestezjometryczne czucia wibracji - 70 zł
– Próba oziębienia rąk z czynnościową próbą termiczną i próbą uciskową - 50 zł

Umawianie wizyt:
  tel. 42 6314 741 lub 42 6314 778  godz. 8.00-14.00
Badania wykonywane są w godzinach 7.30-14.00. Termin oczekiwania na wizytę do 5 dni.

Przygotowanie do badania:
Do pracowni należy zgłaszać się minimum 30 min. przed umówioną wizytą (czas potrzebny na „adaptację” rąk do warunków otoczenia) zaś w okresie jesienno-zimowym i w chłodne dni wiosenno-letnie w drodze na badania należy chronić ręce przed bezpośrednim działaniem zimna (rękawiczki, długi rękaw).
Czas wykonania badania ok. 1,5 -2,0 godziny dla jednego pacjenta.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP