Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Pracownia Psychologii Zdrowia i Pracy


PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ I CHORÓB ZAWODOWYCH

Kierownik: mgr Ewa Nowakowska-Świrta
tel: 42 631 47 78  
 
e-mail: Ewa.Nowakowska-Swirta@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych wykonuje badania laboratoryjne w ramach działalności Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Kliniki Toksykologii.
Zespół wykonuje również niestandardowe, wysokospecjalistyczne  badania alergologiczno-immunologiczne dla potrzeb programów naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Zakres wykonywanych usług:

 • testy skórne metodą punktową (skin prick tests) – panele podstawowe i rozszerzone,
 • oznaczanie poziomu swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy,
 • oznaczanie mediatorów zapalenia alergicznego (ECP, tryptaza mastocytarna, MPO,EPO),
 • badanie spirometryczne
 • badanie spirometryczne z próbą rozkurczową
 • testy nadreaktywności oskrzeli swoiste (z metacholiną) i nieswoiste (z alergenami wziewnymi)
 • badanie pojemności dyfuzyjnej płuc
 • badanie pletyzmograficzne płuc z pomiarem oporu oskrzelowego
 • pletyzmografia z pojemnością dyfuzyjną płuc
 • pomiar szczytowego przepływu wydechowego powietrza PEF
 • pomiar szczytowego przepływu wdechowego przez nos PNIF
 • ocena cytologiczna i biochemiczna materiałów pozyskanych z układu oddechowego:
  – badania popłuczyn nosowych (met. nasal pool wg. Greiffa),
  – badania plwociny indukowanej,
 • badania składu morfologicznego i biochemicznego płynu łzowego,
 • ocena cytologiczna wymazów z nosa,
 • ocena mediatorów zapalenia alergicznego uwalnianych z eozynofilów, limfocytów, komórek tucznych (ECP, cytokiny: IL-4, IL-5, IL-6, TNF-alfa, IFN i in.)
 • palestezjometria, pletyzmografia, próba oziębiania z termometrią skórną

Pracownia zatrudnia wysoko kwalifikowany i doświadczony personel. Pracownicy podlegają stałym szkoleniom podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

OFERTA

WIBRACJA - DIAGNOSTYKA

BADANIA ALERGOLOGICZNE

BADANIA CZYNNOŚCIOWE UKŁADU ODDECHOWEGO

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP