Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


CENTRUM OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH

Kierownik: dr Marcin Rybacki
tel.: 42 631 47 27

e-mail: Marcin.Rybacki@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI


Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących jest jednostką organizacyjną IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi, której głównym celem jest świadczenie usług z zakresu zadań przypisanych podstawowym jednostkom służby medycyny pracy.
Działalność jednostki obejmuje:
– opiekę profilaktyczną nad pracownikami Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
– opiekę profilaktyczną nad pracownikami innych zakładów pracy, a także małych i średnich przedsiębiorstw,
– opiekę profilaktyczną nad pracownikami ochrony zdrowia, ukierunkowaną na profilaktykę zakażeń krwiopochodnych,
– konsultacje, wydawanie ekspertyz medycznych dla zakładów pracy i innych podstawowych jednostek służby medycyny pracy,
– działalność profilaktyczną dotyczącą wybranych grup zawodowych eksponowanych na promieniowanie jonizujące, pyły przemysłowe, wibrację i inne czynniki środowiska pracy,
– realizację badań zlecanych przez zakłady pracy i osoby fizyczne, mających na celu ocenę
stanu zdrowia i przydatności do pracy oraz opracowywanie zaleceń profilaktycznych dotyczących określonych grup zawodowych zatrudnionych w warunkach szkodliwych lub uciążliwych,
– przeprowadzanie badań lekarskich do konkursów na stanowiska kierownicze,
– przeprowadzanie badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
– ocenę stanu zdrowia osób uczęszczających na kursy zawodowe,
– badania osób, ubiegających się o certyfikat zdolności do pracy za granicą – według np. kryteriów niemieckich (klasyfikacja G).

OFERTA:

KOMPLEKSOWA OPIEKA PROFILAKTYCZNA DLA OSÓB ZAWODOWO NARAŻONYCH NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

OPIEKA PROFILAKTYCZNA DLA ZAKŁADÓW PRACY
 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP