Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Oddział Chorób Zawodowych | Przychodnia Chorób Zawodowych | Pracownia Dermatologii | Pracownia Diagnostyki Alergologicznej i Chorób Zawodowych | Pracownia Polityki Zdrowotnej | Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Szanowni pacjenci
informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, przed wejściem na teren Instytutu każdy pacjent będzie miał wykonany pomiar temperatury oraz będzie musiał wypełnić ankietę medyczną w celu wstępnej diagnozy potencjalnych objawów zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz oceny ryzyka transmisji wirusa. Pacjent z podwyższoną temperaturą, objawami infekcji czy w przypadku zwiększonego ryzyka zakażenia nie będzie przyjęty w naszej jednostce.

Choroby zawodowe

Odwołania od treści orzeczeń wydanych w pierwszej instancji oraz badania konsultacyjne dotyczące chorób zawodowych wykonywane są w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w:
- Oddziale Chorób Zawodowych (w trybie hospitalizacji) lub
- Przychodni Chorób Zawodowych (w trybie ambulatoryjnym).

Po wpłynięciu dokumentacji medycznej do naszej jednostki, pacjenci są informowani listownie bądź telefonicznie o terminie badania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zmiany terminu badania prosimy o kontakt:
W przypadku Oddziału Chorób Zawodowych (badanie w trybie hospitalizacji)
telefon: 42 6314769, adres e-mail: sekretariat.klinika@imp.lodz.pl

W przypadku Przychodni Chorób Zawodowych (badanie w trybie ambulatoryjnym)
telefon: 42 6314727 (Sekretariat) lub 42 6314741 (Rejestracja), adres e-mail: pchz@imp.lodz.pl

Badania lekarskie kierowców

Odwołania od treści orzeczeń wydanych w pierwszej instancji wykonywane są w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Przychodni Chorób Zawodowych.

Po wpłynięciu dokumentacji medycznej do naszej jednostki, pacjenci są najpierw informowani listownie bądź drogą e-mailową o zakresie i koszcie badania lekarskiego. Dopiero po uzyskaniu tej informacji, pacjenci sami ustalają drogą telefoniczną termin badania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zmiany terminu badania prosimy o kontakt:
telefon: 42 6314727 (Sekretariat) lub 42 6314741 (Rejestracja), adres e-mail: pchz@imp.lodz.pl

 

Badania lekarskie odwoławcze do celów Kodeksu Pracy, kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, osób występujących o wydanie pozwolenia na broń, osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Odwołania od treści orzeczeń wydanych w pierwszej instancji wykonywane są w Klinice Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Przychodni Chorób Zawodowych.

Po wpłynięciu dokumentacji medycznej do naszej jednostki, pacjenci są informowani listownie, telefonicznie bądź drogą e-mailową o terminie badania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zmiany terminu badania prosimy o kontakt:
telefon: 42 6314727 (Sekretariat) lub 42 6314741 (Rejestracja), adres e-mail: pchz@imp.lodz.pl


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP