Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Aerozoli | Pracownia Hałasu i Wibracji


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pracodawca nie ma obowiązku wykonywania pomiarów środowiska pracy w kierunku obecności czynników biologicznych, ale jest zobligowany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki. Ocenę ryzyka można przeprowadzić wyłącznie na podstawie danych literaturowych. Jednak istnieją sytuacje, kiedy do sporządzenia prawidłowej i rzetelnej oceny ryzyka zawodowego  konieczne jest przeprowadzanie tego typu pomiarów.
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP