Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


KRAJOWE CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY

Kierownik: dr Elżbieta Korzeniowska 
tel.: 42 631 46 86
faks: 42
631 46 85
e-mail: Elzbieta.Korzeniowska@imp.lodz.pl

e-mail: whpp@imp.lodz.pl
www.promocjazdrowiawpracy.pl

Facebook: https://www.facebook.com/KrajoweCentrumPromocjiZdrowiaWMiejscuPracy/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMirr-eoRwD2_fOwRG7DTIg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/18848239/
 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy jest czołowym w kraju ośrodkiem badawczo – wdrożeniowym, zajmującym się upowszechnianiem koncepcji promocji zdrowia w sferze pracy, badaniem uwarunkowań przebiegu i efektów tego procesu oraz konsultowaniem i wdrażaniem zakładowych programów prozdrowotnych. Zespół Krajowego Centrum ma interdyscyplinarny charakter, w którego skład wchodzą socjologowie, pedagog, specjalista zdrowia publicznego oraz specjalista do spraw marketingu społecznego.

Zadania Zakładu:
– badanie i analiza uwarunkowań, przebiegu i efektów procesów promocji zdrowia w skali kraju, środowisk lokalnych i przedsiębiorstw
– badania dotyczące uwarunkowań i  stanu zachowań zdrowotnych populacji pracujących
– popularyzacja koncepcji promocji zdrowia w miejscu pracy oraz opracowanie strategii jej
rozwoju
– szkolenie specjalistów na potrzeby upowszechniania, organizacji i oceny procesów promocji zdrowia w przedsiębiorstwach i innych środowiskach społecznych (w tym specjalistów ds. HR, PR, CSR, BHP, EB, SMP)
– opracowanie, wdrażanie i konsultowanie programów promocji zdrowia dla przedsiębiorstw organizacji i środowisk lokalnych
– opracowanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych, związanych z realizacją programów prozdrowotnych w firmach
– tworzenie strategii działania, animowanie i koordynacja Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia

OFERTA

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO MODELU ZARZĄDZANIA ZDROWIEM W FIRMIE
 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP