Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


Oddział Toksykologii | Poradnia Toksykologiczna | Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej | Centrum Informacji Toksykologicznej


PRACOWNIA DIAGNOSTYKI  TOKSYKOLOGICZNEJ

Kierownik: mgr Anna Pirowicz
tel.: 42 631 47 96
e-mail: Anna.Pirowicz@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • wykrywanie, identyfikacja i analiza ilościowa, półilościowa oraz jakościowa znanych w toksykologii ksenobiotyków (np. trucizn organicznych i nieorganicznych, leków, substancji szkodliwych, narkotyków etc.) na zlecenie Kliniki oraz innych placówek służby zdrowia zarówno województwa łódzkiego, jak i całego kraju
  • przeprowadzanie badań z zakresu toksykologii dla pacjentów prywatnie zgłaszających potrzebę ich wykonania
  • diagnostyka materiału dostarczonego przez organy ścigania
  • jakość prowadzonych badań jest wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium uzyskuje zawsze bardzo dobre wyniki.

   

  OFERTA

  BADANIA LABORATORYJNE

  Nasze wydawnictwa

  Formularz zwrotny

  Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

  wypełnij formularzStrzałka


  Copyright © 2008 IMP