Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami


Oddział Toksykologii | Poradnia Toksykologiczna | Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej | Centrum Informacji Toksykologicznej


ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII

Kierownik: dr hab. Anna  Krakowiak prof. IMP
e-mail: Anna.Krakowiak@imp.lodz.pl

Sekretariat: tel./fax: 42 631 47 53
e-mail: Ewa.Grabowska@imp.lodz.pl

Pokój lekarski: tel.: 42 631 47 67
kom.: +48 602 399 032

Izba Przyjęć: tel.: 42 631 47 54


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • diagnostyka i leczenie ostrych zatruć: umyślnych i przypadkowych, zatruć spowodowanych narażeniem zawodowym, katastrofami i awariami chemicznymi z terenu Łodzi i województw sąsiadujących w ramach 24-godzinnych dyżurów toksykologicznych: (świadczenia realizowane w ramach umowy z NFZ)
  • zapewnienie telefonicznej informacji toksykologicznej dotyczącej: metod diagnostycznych i postępowania terapeutycznego w ostrych zatruciach (świadczenia realizowane w ramach umowy z NFZ – „telefon na ratunek”)  
  • prowadzenie działalności dydaktycznej i szkoleniowej w ramach kursów CMKP (szkolenia podyplomowe lekarzy),
  • prowadzenie działalności opiniodawczej dla potrzeb sądów i prokuratur,
  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej epidemiologii, diagnostyki i leczenia ostrych zatruć oraz uwarunkowań psychospołecznych zatruć,  
  • współpraca z Centrum Informacji Toksykologicznej w tworzeniu bazy danych substancji toksycznych (ITOX);  
  • współpraca z Centrum Informacji Toksykologicznej w ramach usługi „telefon alarmowy”
  • udzielanie informacji toksykologicznych nt. toksyczności substancji chemicznych; zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  • Oddział Toksykologii prowadzi nowoczesną, pełną i kompleksową diagnostykę ostrych zatruć we współpracy z Pracownią Diagnostyki Toksykologicznej dysponującą odpowiednim zapleczem techniczno-laboratoryjnym


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP