Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Oddział Toksykologii | Poradnia Toksykologiczna | Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej | Centrum Informacji Toksykologicznej | Projekty


ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII

Kierownik: dr hab. med. Anna  Krakowiak, prof. IMP
e-mail: Anna.Krakowiak@imp.lodz.pl

Sekretariat: tel./fax: 42 631 47 53
e-mail: Ewa.Grabowska@imp.lodz.pl

Pokój lekarski: tel.: 42 631 47 67
kom.: +48 602 399 032

Izba Przyjęć: tel.: 42 631 47 54


Do zadań Oddziału Toksykologii należy:


– prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej metod diagnostycznych i leczenia ostrych zatruć
– prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej metod diagnostycznych i leczenia ostrych zatruć oraz uwarunkowań psychospołecznych zatruć samobójczych,
– diagnostyka i leczenie ostrych zatruć w ramach 24-godzinnych dyżurów toksykologicznych,
– leczenie ostrych zatruć spowodowanych narażeniem zawodowym, katastrofami i awariami chemicznymi oraz zatruć umyślnych i przypadkowych z terenu Łodzi i województw sąsiadujących (zależnie od podziału administracyjnego kraju),
– profilaktyka uzależnień,
– działalność opiniodawcza dla potrzeb sądów i prokuratur,
– działalność dydaktyczno-szkoleniowa (szkolenia podyplomowe lekarzy),
– zapewnienie telefonicznej informacji toksykologicznej dotyczącej składu i toksyczności preparatów chemicznych, metod diagnostycznych i postępowania terapeutycznego w ostrych zatruciach, dla fachowych pracowników służby zdrowia całego kraju
– opracowywanie materiałów szkoleniowych dotyczących profilaktyki i zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przemysłowych i katastrof chemicznych,
– współpraca z Centrum Informacji Toksykologicznych w tworzeniu bazy danych
o związkach toksycznych i leczeniu ostrych zatruć.


Oddział Toksykologii prowadzi nowoczesną, pełną i kompleksową diagnostykę ostrych zatruć we współpracy z Pracownią Diagnostyki Toksykologicznej dysponującą odpowiednim zapleczem techniczno-laboratoryjnym.


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP