Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Kolegium Nofera


Oddział Toksykologii | Poradnia Toksykologiczna | Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej | Centrum Informacji Toksykologicznej


Informacje o produkcie kosmetycznym


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 roku ośrodkiem uprawnionym do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (Dz. U. poz. 417 z dn. 05.03.2019).

Ośrodek udostępnia informacje lekarzom i lekarzom stomatologom wyłącznie w celu prowadzenia leczenia (art. 18.1 Ustawy o produktach kosmetycznych z dn. 04.10.2018).
Zadanie to realizuje Centrum Informacji Toksykologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Dane kontaktowe:
tel.: 42 63 14 724/25
mail: Anna.Piekarska@imp.lodz.pl


Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP