Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Audiologiczna | Pracownia Foniatryczna | Pracownia Logopedyczna | Pracownia Zaburzeń Równowagi


 Zakres oferowanych usług:
 - Konsultacja lekarza specjalisty
 - Badanie wideonystagmograficzne (VNG)
 - Posturografia
 - Badanie wideo Head Impuls Test (vHIT)
 - Rehabilitacja układu równowagi

Pracownia świadczy usługi odpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -14.00.Informacja telefoniczna i zapisy: 42 631 47 50

Cennik usług wykonywanych w Pracowni Zaburzeń Równowagi dla pacjentów
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP