Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Audiologiczna | Pracownia Foniatryczna | Pracownia Logopedyczna | Pracownia Zaburzeń Równowagi


PRACOWNIA ZABURZEŃ RÓWNOWAGI

Kierownik: dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke
tel.: 42 631 47 48
tel.: 42 631 47 50
faks: 42 631 45 19

e-mail: Ewa.Zamyslowska@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia prowadzi działalność w zakresie diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji zawrotów głowy w ramach działalności komercyjnej.

Ponadto prowadzi działalność naukowo- badawczą oraz orzeczniczą w dziedzinie neurootologii.

Wykonywane badania:
– videonystagmografia;
– posturografia statyczna.

OFERTA 

BADANIA WYKONYWANE W PRACOWNI ZABURZEŃ RÓWNOWAGI

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP