Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Badań Translacyjnych | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Pracownia Bezpieczeństwa Biologicznego | Zespół Zagrożeń Fizycznych | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Elektromagnetycznych | Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych i Pyłowych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Toksykologii | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia | Oficyna Wydawnicza | Kolegium Nofera | Dział Zarządzania Projektami | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych


Pracownia Audiologiczna | Pracownia Foniatryczna | Pracownia Logopedyczna | Pracownia Zaburzeń Równowagi


PRACOWNIA AUDIOLOGICZNA

Kierownik: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel.: 42 63 14 521

faks: 42 63 14 519
e-mail: Mariola.Sliwinska@imp.lodz.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pracownia prowadzi działalność działalność naukową, usługową, szkoleniową i ekspercką w zakresie chorób narządu słuchu również, w szczególności o podłożu zawodowym.

W Pracowni przeprowadza się:
­­– konsultacje audiologiczne dla celów orzekania o chorobach zawodowych narządu słuchu oraz porady audiologiczne;
­– diagnostykę i leczenie szumów usznych.

Wykonywane badania słuchu:
– ocena procesów przetwarzania słuchowego,
– badanie potencjałów wywołanych słuchowych (audiometria obiektywna),
– pomiary otoemisji akustycznych,
– badanie audiometryczne słowne,
– audiometria impedancyjna: pomiary tympanometryczne i odruchu mięśnia strzemiączkowego (testy obiektywne),
– oznaczenie wysokości i natężenia szumu usznego metodą audiometryczną,
– ocena rozumienia mowy za pomocą testu rozumienia w szumie (HINT) oraz testów behawioralnych oceny przetwarzania słuchowego.

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP