Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Centrum Koordynujące System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych | Klinika Audiologii i Foniatrii | Szkoła Kapitału Zdrowia


Pracownia Audiologiczna | Pracownia Foniatryczna | Pracownia Logopedyczna | Pracownia Zaburzeń Równowagi


PRACOWNIA FONIATRYCZNA

Kierownik: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel.: 42 63 14 521

faks: 42 63 14 519
e-mail: Mariola.Sliwinska@imp.lodz.pl


REJESTRACJA PACJENTÓW TEL. 42 631 47 29


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI


Pracownia prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami głosu i mowy, szczególnie w schorzeniach narządu głosu o podłożu zawodowym.


Badania narządu głosu:
–  badanie wideostroboskopowe krtani,
–  próba obciążeniowa głosu,
–  analiza akustyczna głosu.

Klinika prowadzi od  wielu lat programy profilaktyczne w zakresie chorób zawodowych głosu. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został opracowany Interaktywny program nauki emisji głosu.

OFERTA

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP