Biuro Zapewnienia Jakości | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Zakład Epidemiologii Środowiskowej | Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii | Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy | Laboratorium Badań Produktów Leczniczych i Weterynaryjnych w Systemie Jakości GMP | Zakład Toksykologii i Kancerogenezy | Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki | Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska | Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego | Zakład Ochrony Radiologicznej | Zakład Zagrożeń Fizycznych | Dział Zarządzania Wiedzą | Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego | Klinika Toksykologii | Klinika Audiologii i Foniatrii


Pracownia Audiologiczna | Pracownia Foniatryczna | Pracownia Logopedyczna | Pracownia Zaburzeń Równowagi


KLINIKA AUDIOLOGII I FONIATRII

Kierownik: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
tel.: 42 63 14 521

faks: 42 63 14 519
e-mail: Mariola.Sliwinska@imp.lodz.pl


REJESTRACJA PACJENTÓW TEL. 42 631 47 29


Klinika Audiologii i Foniatrii zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją pacjentów z:

– zaburzeniami słuchu,
– szumami usznymi,
– zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi,
– zaburzeniami głosu.

Klinika przeprowadza konsultacje audiologiczne i foniatryczne.

Badania słuchu:


– badanie potencjałów wywołanych słuchowych (audiometria obiektywna),
– pomiary otoemisji akustycznych,
– badanie audiometryczne słowne,
– audiometria impedancyjna: pomiary tympanometryczne i odruchu mięśnia strzemiączkowego (testy obiektywne),
– oznaczenie wysokości i natężenia szumu usznego metodą audiometryczną,
– badanie układu równowagi przy użyciu videonystagmografii (VNG) i posturografii.

Badania narządu głosu:

– badanie videostroboskopowe krtani,
– próba zmęczenia głosu,
– analiza akustyczna głosu.

Interaktywny program nauki emisji głosu
Świadczenia dostępne są zarówno w ramach jak i poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałkaZgłaszanie ciężkich działań niepożądanych spowodowanych użyciem produktu kosmetycznego

Copyright © 2008 IMP