Rozprawy doktorskie - recenzje i streszczenia | Postępowania habilitacyjne | Postępowania o nadanie tytułu profesora


dr med. Andrzej Marcinkiewicz:

Autoreferat
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Skład Komisji habilitacyjnej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Opinia do uchwały Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
 

 
 

dr Ewa Jabłońska:

Autoreferat
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Skład Komisji habilitacyjnej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Opinia do uchwały Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego


dr Marcin Kurowski:

Autoreferat
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Skład Komisji habilitacyjnej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała i uzasadnienie Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habiltowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego


dr Beata Janasik:

Autoreferat
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Skład Komisji habilitacyjnej
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Opinia do uchwały Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr Beata Świątkowska:

Autoreferat
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Skład Komisji habilitacyjnej
Skład Komisji habilitacyjnej po zmianach
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Uchwała i uzasadnienie Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP