Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Historia | Książki | Artykuły | Ogólnopolska Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Projekty


Nowa strona 1

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy od wielu lat przygotowuje własne publikacje związane z tematyką zdrowia pracujących:

KSIAŻKI

 

 


Jacek Pyżalski, Elżbieta Korzeniowska, Piotr Plichta, Krzysztof Puchalski, Kamila Knol-Michałowska, Alicja Petrykowska.

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2017
 

 

 

 

 


 Elżbieta Korzeniowska, Jacek Pyżalski, Piotr Plichta, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska, Kamila Knol-Michałowska, Alicja Petrykowska
Promocja zdrowia psychicznego w placówce edukacyjnej. Podręcznik
MHP Hands Consortium, 2013

 

 

 

 

 

 Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska
Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla pracodawców
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2013

 

 

 

 

 

 Jacek Pyżalski
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Impuls, Kraków 2012

 

 

 

 

 

 Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski
Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej
Riga Stradins University, Ryga 2010

 

 

 

 

 

 Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski
The low educated employees towards health – challenges for health education
Riga Stradins University, Ryga 2010

 

 

 

 

 

 Jacek Pyżalski, Dorota Merecz (red.)
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem
Impuls, Kraków 2010

 

 

 

 

 

 

 Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska (red.)
Workplace Health Promotion in Enlarging Europe
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2006

 

 

 

 

 

 

 Andrzej Gniazdowski, Jacek Sibiński
Kształtowanie zachowań pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999

 

 

 

 

 

 Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska, Longina Piwowarska - Pościk
Aktywność zdrowotna a świadomości potoczna
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999

 

 

 

 

 

 

 Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski
Programy interwencji medycznych
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999

 

 

 

 

 

 Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska
Program zdrowego odżywiania się
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999

 

 

 

 

 

 

 Andrzej Gniazdowski (red.)
Promocja zdrowia w miejscu pracy. Wybrane programy
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998

 

 

 

 

 

 Andrzej Gniazdowski
Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997  

 

 

 

 

 

 Krzysztof Puchalski
Zdrowie w świadomości społecznej
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997

 

 

 

 

 

 Elżbieta Korzeniowska
Zachowania i świadomość zdrowotna w sferze pracy
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997

 

 

 

 

 

 Elżbieta Korzeniowska
Program przyjaznego zdrowiu środowiska pracy
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1996

 

 

 

 

 

 

 Krzysztof Puchalski
Program uwolnienia od dymu tytoniowego
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1996

 

 

 

 

 

 Agnieszka Marczyńska
Program radzenia sobie ze stresem
Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1996
 

 

 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP