Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


Historia | Książki | Artykuły | Ogólnopolska Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Projekty


Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

Europejska Sieć Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy powstała w 1996 roku, uzyskując wsparcie ze środków Komisji Europejskiej w ramach uruchomionego w tym samym czasie programu Wspólnot dotyczącego zdrowia publicznego "Programme of Action on Health Promotion, Information, Education and Training". Głównym inicjatorem stworzenia tej nieformalnej struktury był Federal Institute for Occupational Safety & Health
w Dortmundzie, którego dyrektor prof. Karl Kuhn pełni funkcję współprzewodniczącego Sieci.

Misja i wizja Europejskiej Sieci zawiera się w głównym haśle Deklaracji Luksemburskiej przyjętej przez członków Sieci w 1997 jako podstawa jej funkcjonowania: "Zdrowy pracownik w zdrowej organizacji".

W ramach swych działań EN WHP zajmuje się identyfikacją, opisywaniem
i upowszechnianiem przykładów "dobrej praktyki" w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy a także lobbingiem tej koncepcji wśród wszystkich kluczowych środowisk. Projekty realizowane przez Sieć mają na celu rozwijanie struktur wspierających promocję zdrowia na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw; udostępnianie narzędzi, metod i informacji dotyczących promocji zdrowia oraz prezentowanie korzyści płynących z promocji zdrowia w miejscu pracy dla zdrowia publicznego, spójności społecznej i rozwoju ekonomicznego.

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy jest Narodowym Biurem Kontaktowym Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Więcej informacji na temat aktualnych działań EN WHP

Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka

Copyright © 2008 IMP