Błąd: 404 - strona nie istnieje


Nie znaleziono - serwer nie odnalazł zasobu według podanego URI,
ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości.

Szkolenia i seminaria

Ośrodek prowadzi na zasadach komercyjnych szkolenia w zakresie problemów azbestowych dla pracodawców i pracowników firm zajmujących się zabezpieczaniem i demontażem wyrobów azbestowych. Program szkoleń jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Ośrodek jest wyspecjalizowanym centrum w prowadzeniu seminariów i szkoleń w zakresie problematyki azbestowej dla pracowników ochrony zdrowia – lekarzy i inspektorów państwowej inspekcji sanitarnej. Szkolenia prowadzone są nieodpłatnie w ramach "Programu usuwania azbestu...."    oraz programu "Amiantus". W latach 2004-2008  w szkoleniach i seminariach uczestniczyło 402 lekarzy i 983 pracowników państwowej inspekcji sanitarnej – łącznie 1385 osób.

W 2008 roku szkolenia dla lekarzy i pracowników PIS prowadzone były w ramach programu UE Transition Facility: "Specjalistyczne szkolenia dla urzędników i pracowników administracji państwowej oraz lekarzy związanych z tematyką azbestu "; dla lekarzy nt.  "Azbest – skutki narażenia, diagnostyka i orzecznictwo w chorobach azbestozależnych" oraz dla inspektorów PIS nt. "Nadzór nad ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy osób narażonych na pył azbestu". Realizatorami programu szkoleniowego dotyczącego azbestu w ramach Transition Facility UE są Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Zapisz
Nasze wydawnictwa

Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka


Copyright © 2008 IMP